Najważniejsze jest dla nas zadowolenie Klienta!
Qualitaetsmanagement
Zarządzanie jakością

Jakość gwarantowana!

 • Ściśle zdefiniowane normy jakości
 • Współpraca z niezależnymi instytutami
 • Sugestie otrzymywane od klientów wpływają na nasze praktyczne działania
 • Szczególne profile wymagań w odniesieniu do nowych produktów
 • Procesy certyfikacyjne  ISO

Zabezpieczenia jakości produktów

 

Co rozumieją Państwo pod pojęciem jakości? Dla nas bazą każdej jakości jest opinia klienta. Pytania i problemy są dla nas wyzwaniem i stanowią podstawę naszego zaangażowania. Współpraca z niezależnymi instytutami, jak też praktyczne reagowanie na bodźce i impulsy pochodzące  z osobisych kontaktów z klientami  są warunkiem aktywnego rozwijania produktów i gwarancji ich jakości. Dopiero wtedy, gdy spełnione są ściśle zdefiniowane normy jakościowe, produkt zostaje oferowany klientowi.

Kontrola produków w  RECA

Laboratorium kontrolne w  Wels (Austria) i naszych placówkach - bezpośrednio na miejscu:

 

Zrywarka

 • Próba rozciągania/nacisku
 • Kontrola trwałości śrub i nakrętek

 

Próba trwadości Vickersa

 • Kontrola twardości według ISO 6507
 • Określanie twardości krawędziowej i centralnej
 • Wykresy przebiegu twardości

 

Pomiar grubości powłoki

 • Pomiar grubości powłoki metodą fluorescencji rentgenowskiej zgodny z wytycznymi  ISO 3497

 

Projektor pomiarowy

 • Mierzenie długości kątów i skoków

 

Kontrola wartości rozwiercenia i momentu obrotowego

 • Wartości rozwierceń/tarcia według ISO 16047
 • Moment obrotowy/próby naprężeń pierwotnych
 • Próby skręcania, określanie momentu zakleszczania i zerwania

Zabezpieczanie procesów w przedsiębiorstwie

Nasza filozofia dbania o jakość  opiera się na procesach, które zachodzą  w naszym przedsiębiorstwie. Jest to widoczne między innymi w naszym systemie zarządzania jakością, który wdrożony był w roku 1997. Spełnia on wymagania nowej, zorientowanej na procesy normy DIN EN ISO 9001:2008. Procesy zakładowe w RECA ukształtowane są według systemuTQM, zorientowanego na potrzeby klientów. Dzięki temu osiągnięty został wysoki poziom jakości obsługi klienta.

RECA Group

Interesują się Państwo międzynarodowymi spółkami Grupy RECA?

Platforma Grupy RECA

Kontakt PL

Jeśli mają Państwo pytania lub poszukują odpowiedniego dostawcy, prosimy o kontakt.

Formularz Kontaktowy

RECA You Tube

RECA YouTube