Zarządzanie jakością

Jakość gwarantowana!

 • Ściśle zdefiniowane normy jakości
 • Współpraca z niezależnymi instytutami
 • Sugestie otrzymywane od klientów wpływają na nasze praktyczne działania
 • Szczególne profile wymagań w odniesieniu do nowych produktów
 • Procesy certyfikacyjne  ISO

Zabezpieczenia jakości produktów

 

Co rozumieją Państwo pod pojęciem jakości? Dla nas bazą każdej jakości jest opinia klienta. Pytania i problemy są dla nas wyzwaniem i stanowią podstawę naszego zaangażowania. Współpraca z niezależnymi instytutami, jak też praktyczne reagowanie na bodźce i impulsy pochodzące  z osobisych kontaktów z klientami  są warunkiem aktywnego rozwijania produktów i gwarancji ich jakości. Dopiero wtedy, gdy spełnione są ściśle zdefiniowane normy jakościowe, produkt zostaje oferowany klientowi.

Kontrola produków w  RECA

Laboratorium kontrolne w  Wels (Austria) i naszych placówkach - bezpośrednio na miejscu:

 

Zrywarka

 • Próba rozciągania/nacisku
 • Kontrola trwałości śrub i nakrętek

 

Próba trwadości Vickersa

 • Kontrola twardości według ISO 6507
 • Określanie twardości krawędziowej i centralnej
 • Wykresy przebiegu twardości

 

Pomiar grubości powłoki

 • Pomiar grubości powłoki metodą fluorescencji rentgenowskiej zgodny z wytycznymi  ISO 3497

 

Projektor pomiarowy

 • Mierzenie długości kątów i skoków

 

Kontrola wartości rozwiercenia i momentu obrotowego

 • Wartości rozwierceń/tarcia według ISO 16047
 • Moment obrotowy/próby naprężeń pierwotnych
 • Próby skręcania, określanie momentu zakleszczania i zerwania

Zabezpieczanie procesów w przedsiębiorstwie

Nasza filozofia dbania o jakość  opiera się na procesach, które zachodzą  w naszym przedsiębiorstwie. Jest to widoczne między innymi w naszym systemie zarządzania jakością, który wdrożony był w roku 1997. Spełnia on wymagania nowej, zorientowanej na procesy normy DIN EN ISO 9001:2008. Procesy zakładowe w RECA ukształtowane są według systemuTQM, zorientowanego na potrzeby klientów. Dzięki temu osiągnięty został wysoki poziom jakości obsługi klienta.

RECA Newsletter

Czy jesteś zainteresowany nowymi produktami i ofertami? W naszym Newsletterze znajdziesz potrzebne informacje. 

Zarejestruj sie tutaj !

RECA Group

Interesują się Państwo międzynarodowymi spółkami Grupy RECA?

Platforma Grupy RECA

Kontakt PL

Jeśli mają Państwo pytania lub poszukują odpowiedniego dostawcy, prosimy o kontakt.

Formularz Kontaktowy

RECA You Tube